Search Advanced

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Advanced search


Final event of the MUNISS project (31st May 2017)

Spectra, Centre of Excellence, City of Bratislava, City of Brno and Slovak University of Technology (STU) were co-organizing the final workshop within the MUNISS project. The event was held at 31st May 2017. The official part (presentation of students work) was held from 10.00 AM in the Mirror Hall of the Mucipal Office of Bratislava. Second part of the programme, starting at 13,00 PM, was externalised in form of the happening in the Obchodná street, in front of the Crowne Plaza Hotel. Presentations of the students work, public discussion (Mr. I. Nesrovnal, mayor of the City of Bratislava, Mr. Kacer, Mayor of the City of Brno, prof. M.Finka, Head of the Spectra, Centre of Excellence and I.Konrád, chief architect of the City of Bratislava), planning game and various other activities belonged to the highlights of the event.

Day for Public, 15th February 2018, at Spectra, Centre of Excellence

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU (where Spectra is based) will organise Day for Public. This event will be held on Thursday, 15th February 2018 in Spectra Centre in Bratislava (Vazovova 5, room 5-1, 5th floor) at 1.00 PM. The main goal of the event is to introduce the acredited study programmes of the Institute of Management, with special emphasis on Spatial planning. Showcases of the work of the current students ("City as a Personality") will be included. We are looking forward to meet you at Spectra, Centre of Excellence.

Read more...

Dňa 23.1.2018 o 17.00 sa v bratislavskom Klube architektov na Panskej 15 uskutočnil študentský filmový večer na tému „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. Podujatie bolo venované projekcii 5 filmov o slovenských mestách, ktoré vznikli ako výstup z experimentálneho ateliéru Projekt priestorového plánovania II študentov odboru Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU.

Read more...

Ako študent odboru priestorové plánovanie som si chcel spolu so spolužiakmi a dnes už kolegami Martinom Gregorom a Michalom Fondrkom overiť teóriu v praxi, preto sme sa rozhodli začať podnikať a ponúknuť naše vedomosti samosprávam na Slovensku. Jediné, čo sme na začiatku mali, boli bohaté teoretické znalosti z univerzitného štúdia.

Read more...

Vo štvrtok 1. marca sa na pôde hlavného mesta v Primaciálnom paláci uskutočnil odborný workshop študentov v rámci medziuniverzitného projektu Muniss. Projekt  je zameraný na riešenie Obchodnej ulice a je pokračovaním minuloročného podujatia na tému Rubiková kocka smart mesta Bratislavy. Na projekte zlepšenia stavu Obchodnej ulice participujú zmiešané tímy študentov z bratislavskej a brnenských univerzít. Súťaž potrvá do júna 2018.

Read more...

Expert Workshop on strategic investment packages, 15-16th March 2018

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU were during 15-16th March 2018 the venue of Expert Workshop on strategic investment packages as a support action for the development of national investment plans introducing examples of the best practice from France, Sweden and the UK. In this context, Prof. Maroš Finka, from SPECTRA Centre of Excellence of EU – Slovak University of Technology in Bratislava presented the TRANSGREEN project. His aim was to bring into discussion the environmental sustainability of transport investments and, thus, to complete the existing approach which focuses mainly on two out of three pillars of sustainable development: social and economic factors such as productivity, economic growth or welfare. To support this, he offered a concrete example and package of solutions from the Carpathian region as derived from TRANSGREEN project.

Read more...

"Plan it better" - 5th April 2018, 5,00 PM, Restaurant Nervos

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management of STU are inviting you for 3rd Annual Planning Day under the headline "Plan it better" (5th April 2018, 5,00 PM, Restaurant Nervos). The event is organized by the students of spatial planning and will be focused on current problems of planning (presentation of project Whatcity - Mitchkiewička, brownfields discussion, profesional experiences of spatial planners and their careers). You are welcome to participate.

Read more...

Katarína Mackovičová a Lucia Petríková, študentky tretieho stupňa denného štúdia Priestorového Plánovania na Ústave manažmentu STU, v súčasnosti absolvujú 3-mesačnú zahraničnú výmennú mobilitu v rámci medzinárodného programu Erasmus+ ICM na univerzite International College of Business and Technology (ICBT) s kampusom v hlavnom meste Colombo, Srí Lanka.

Read more...

The final announcement of awards of students competition MUNISS

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management would like to invite you for the final announcement of awards of students competition MUNISS and for the planned public discussion in the Obchodná street, which will be held on Wednesday, 6th June. The event will be started from 10,00 AM in Mirror Hall of Primate Palace by awards of 7th annual students competition and then will be contuiuned from 2,00 PM in Obchodná street in front of Hotel Crowne Plaza.

Read more...