Search Advanced

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Advanced search


Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu,“ hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

Read more...

Making City (H2020)

LogoMC

MAKING-CITY, the new large-scale demonstration project funded by Horizon 2020 EU’s research and innovation programme, holds its kick-off meeting on 13th-14th December in Valladolid, Spain. Gathering 34 partners coming from 9 countries, this 60-month H2020 project with a budget of 20 million euros aims to address and demonstrate the urban energy system transformation towards low carbon cities following the Positive Energy District (PED) concept.

EU

prof. Maroš Finka - short bio

Maroš Finka

president of Association of European Schools of Planning, professor of Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia and at Shanghai Jiao Tong Univerisity, China, Expert of UN Habitat III and Ministry for Investment, Regional Development and Innovations of SR, director of SPECTRA Centre of Excellence of th EU at STU in Bratislava.

Read more...

SaveGREEN

The SaveGREEN project: Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin

standard logo - light green ink-BIG

Project is set to work on the critical theme of ecological corridors in the Carpathian and further mountain ranges of the Danube region.

Currently, eco-corridors are threatened by the lack of adequate planning of economic development initiatives. Linear transport infrastructure, urban development, intensive agricultural, forestry, and water management practices can interrupt ecological corridors, cause traffic-deaths, and lower the reproductive success of key species and the effectiveness of ecosystem services we all depend on.

Therefore, building on the key results of previous Interreg DTP projects — i.e. TRANSGREEN, ConnectGREEN and HARMON — the SaveGREEN project will identify, collect, and promote the best solutions for safeguarding ecological corridors — including monitoring the impact of mitigation measures. Thus, basing its work on integrated planning, it will help derive proper recommendations for follow-up actions and policy design. 

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

connectgreen_baner_web
Read more...

TP LAB

Interreg SK-HU

Hospodársky rast a rozvoj mestských aglomerácií Bratislavy a Győru v posledných desaťročiach prekračuje štátne hranice. Ovplyvňuje tak aj prírodné prostredie na oboch stranách hranice. Susediace oblasti Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody a eko-turistiky. Obe strany prihraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo. Podobné však majú nielen hodnoty, ale aj problémy. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a s kvalitou mestského prostredia.

Future of the Traces of Modernity: Public Mass housing neighbourhoods

Joint event of ECTP-CEU and SPA-CE NET and AUÚP, hosted by SPECTRA CE EU at STU in Bratislava.

Register now at https://forms.gle/B8NoufwkCgeMpNLo8