Home / Blog / Nový spôsob tvorby strategických dokumentov – webový portál E-PRO

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Nový spôsob tvorby strategických dokumentov – webový portál E-PRO

Ako študent odboru priestorové plánovanie som si chcel spolu so spolužiakmi a dnes už kolegami Martinom Gregorom a Michalom Fondrkom overiť teóriu v praxi, preto sme sa rozhodli začať podnikať a ponúknuť naše vedomosti samosprávam na Slovensku. Jediné, čo sme na začiatku mali, boli bohaté teoretické znalosti z univerzitného štúdia.

Ukázalo sa však, že teória a prax sú úplne odlišné a reálne sme vo veľa veciach začínali od nuly. Museli sme sa naučiť oslovovať, zaujať a vedieť sa odprezentovať. Rovnako sme si postupne začali všímať, aké sú v oblasti strategického plánovania v obciach a mestách problémy, s čím samosprávy bojujú a musia sa vysporiadať. Ako sme sa postupne oboznamovali s reálnou situáciou počas terénnych prieskumov (stretávali a stretávame sa s ľudmi z najmenších obcí až po veľké mestá), získali sme aj od nich cennú spätnú väzbu na aktuálnu situáciu. Aj to je jedna z úloh dobrého priestorového plánovača – vedieť počúvať a pracovať s podnetmi ako odbornej, tak aj laickej verejnosti a pri plánovaní ju rešpektovať.

My sme sa od nášho vzniku začali zaoberať problematikou strategických dokumentov, z ktorých najznámejší je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), známy aj ako program rozvoja obce (PRO). Okrem obsahovej stránky, ktorá bola v mnohých prípadoch v dokumentoch, s ktorými sme sa stretli naozaj žalostná, sme skúmali aj to, ako jednotlivé samosprávy tieto dokumenty spracovávajú. Existovali dva spôsoby – buď samospráva zverila spracovanie dokumentu do rúk externej firmy a o viac sa nestarala alebo si spracovávala dokument svojpomocne v rámci úradu. Každý z týchto spôsobov spracovania má svoje plusy aj mínusy – my sme sa zamerali na to negatívne a hľadali sme riešenie, ktoré by bolo kompromisom medzi týmito 2 doterajšími spôsobmi tvorby stratégií.

Pri našom hľadaní sme sa inšpirovali plánovacou praxou z Českej republiky, kde sme objavili webovú aplikáciu OBCEPRO.CZ. Zaujala nás ako niečo nové, čo na Slovensku chýbalo. Práve toto sa stalo pre nás tým povestným zlomovým momentom, kedy sme sa rozhodli, že sa pokúsime aj pre slovenské obce a mestá vytvoriť niečo podobné. Pustili sme sa do vymýšľania a vývoja webovej aplikácie, v ktorej by úradníci dokázali sami spracovávať, vyhodnocovať a pracovať so strátegiami rozvoja obce/mesta, avšak s odbremením od nutnej znalosti legislatívy a mnohých manuálnych procesov. Môže to znieť na prvý pohľad zložito, ale zjednodušene povedané, vytvorili sme nový online spôsob na vytváranie PHSR a komunitných plánov – jednuduchú a prehľadnú aplikáciu, ktorá každého krok po kroku prevedie celým spôsobom vytvárania týchto materiálov. Bez toho, aby musel poznať ich štruktúru, ale s tým, že sám ako osoba žijúca v území pozná najlepšie miestne pomery, problémy a ciele – oveľa lepšie ako akákoľvek externá firma.

Náš nový produkt sme nazvali webový portál E-PRO a oficiálne sme ho spustili v septembri 2016. Dnes má viac ako 110 registrovaných obcí a miest z celého Slovenska a získal viacero ocenení:

  • 3. miesto v národnej súťaži Inovatívny čin roka 2016,
  • 8 najlepších projektov v súťaži Chivas The Venture 2016,
  • Špeciálna cena za sociálne inovácie v súťaži Slovak University Startup Cup 2017,
  • 1. miesto v národnom kole súťaže EYES (Emerging Young EntrepreneurS).

Sme radi, že sa nám podarilo priniesť na Slovensko niečo nové a poukázať na to, že pozícia priestorového plánovača má zmysel. Takisto by som sa touto cestou rád poďakoval kolegom Martinovi Gregorovi a Michalovi Fondrkovi, ako aj externému programátorovi Ing. Máriovi Csaplárovi za to, že dokázali prekonať všetky prekážky, problémy a nikdy sa nedali odradiť čiastkovými neúspechmi. Bez ich pomoci by totiž žiadne E-PRO nevzniklo.

Viac na:

Ing. Tomáš Szabo

Spectra, Centrum Excelentnosti STU