Home

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Welcome to SPECTRA

The Centre with its activities contributes to economic, social and cultural integration in Europe. By permanent research and proposals of the solutions for optimisation of spatial structures of settlements it helps to meet the objectives of sustainable spatial development, management and planning as well as to balancing regional disparities, improving quality of life and strengthening of social equity in Europe.

Spa-ce.net Conference "21st year of 21st century - Western Balkans’ Challenge of Common Future"

Members of Spectra Centra (prof. M.Finka, Assoc.prof. M.Jaššo, dr.M.Husár) took part in international Spa-ce.net Conference "21st year of 21st century - Western Balkans’ Challenge of Common Future" which was organized in Belgrade (21-22 September 2021) by University of Belgrade and Wetern Balkan Network.

Read more...

Network Conference of spa-ce.net 2021: September 21-22, Belgrade / hybrid

Dear colleagues,
annual meeting of our Spa-ce.net network will be held in Belgrade, 21st-22nd September 2021. The event will be organized by the University of Belgrade and Western Balkan Network under the headline "21st year of 21st century -  Western Balkans’ Challenge of Common Future" in a hybrid format. Please find attached the Call. Paper abstracts have to be submitted to wb2121@gef.bg.ac.rs by August, 1st, 2021, using the attached form. The organizers would also very much appreciate if you further distribute this information to all interested researchers.

The City of Bratislava and Spectra, Centre of Excellence organised on 8th November a local conference within the European research project POLYCE.

The aim of the event was to bring together local and regional stakeholders in order to discuss about preliminary project results and strategies developed for the city of Bratislava. Among the audience there were representatives of the city of Bratislava, municipalities, spatial planning research bodies and business related to spatial development.

Read more...

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

connectgreen_baner_web
Read more...

Disponibilita nájomných bytov je jedným z kľúčových faktorov flexibility, mobility a zároveň stabilizácie kvalifikovanej pracovnej sily tam, kde ju ekonomika potrebuje. Má teda nielen sociálny, ale aj ekonomický rozmer. Slovensko výrazne zaostáva za vyspelými krajinami i krajinami V4 v počte nájomných bytov, a preto je posilnenie tohto segmentu bývania objektívnou potrebou a legitímnym politickým cieľom. Túto potrebu identifikuje jednoznačne aj analýza spracovaná tímom priestorového plánovania zo SPECTRA Centra pri STU a reflektuje návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 pripraveným pre Vládu SR v širokom participatívnom procese poprednými domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Vláda pod vedením Smeru však nikdy nenabrala odvahu na schválenie tohto materiálu nastavujúceho nielen zrkadlo do minulosti, ale hlavne definujúceho potrebu zmeny v štýle vládnutia.

Read more...

Súčasná kulminujúca kríza spôsobená epidémiou CoVid-19 zmenila mestá na nepoznanie, v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Zatvorené prevádzky, vyprázdnené ulice, nemocnice pripravujúce sa na veľký nápor pacientov, ale aj iné prejavy ako rozšírené možnosti pre home office, obmedzené úradné hodiny verejných inštitúcií a iné sprievodné javy tejto krízy nám ukazujú, že to, čo sme si dlho nevedeli predstaviť, sa zrazu stáva nutnosťou a najmä to, že mnohé postupy sa javia ako efektívne alternatívy. Sem patria videokonferencie nahradzujúce osobné stretnutia či konferencie. Ukazuje sa, že mnoho menších stretnutí naozaj nahradí jeden dlhší email a v neposlednom rade je to práve otázka školstva, kde sa doteraz od čias Márie Terézie v zásade nezmenil spôsob podávania informácií.

Read more...

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU will organise Day for Public - 27th February 2020.

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU (where Spectra is based) will organise Day for Public. This event will be held on Thursday, 27th February 2020 in Spectra Centre in Bratislava (Vazovova 5, room 5-1, 5th floor) at 1.00 PM. The main goal of the event is to introduce the accredited study programmes of the Institute of Management . Showcases of the work of the current students, ERASMUS experiences and discussion about study will be in the spotlight. We are looking forward to meet you at Spectra, Centre of Excellence.

Read more...

The final announcement of awards of students competition MUNISS 2019

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management would like to invite you for the final announcement of awards of students competition MUNISS  2019, which will be held on Friday, 24th May. The event will be started from 10,00 AM in Mirror Hall of Primate Palace by awards of 7th annual students competition and then will be continued from 2,00 PM in Námestie Slodody (Freedom Square), where the public discussion with the M.Vallo, mayor of Bratislava will follow.

Read more...