Home / Blog

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Disponibilita nájomných bytov je jedným z kľúčových faktorov flexibility, mobility a zároveň stabilizácie kvalifikovanej pracovnej sily tam, kde ju ekonomika potrebuje. Má teda nielen sociálny, ale aj ekonomický rozmer. Slovensko výrazne zaostáva za vyspelými krajinami i krajinami V4 v počte nájomných bytov, a preto je posilnenie tohto segmentu bývania objektívnou potrebou a legitímnym politickým cieľom. Túto potrebu identifikuje jednoznačne aj analýza spracovaná tímom priestorového plánovania zo SPECTRA Centra pri STU a reflektuje návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 pripraveným pre Vládu SR v širokom participatívnom procese poprednými domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Vláda pod vedením Smeru však nikdy nenabrala odvahu na schválenie tohto materiálu nastavujúceho nielen zrkadlo do minulosti, ale hlavne definujúceho potrebu zmeny v štýle vládnutia.

Read more...

Súčasná kulminujúca kríza spôsobená epidémiou CoVid-19 zmenila mestá na nepoznanie, v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Zatvorené prevádzky, vyprázdnené ulice, nemocnice pripravujúce sa na veľký nápor pacientov, ale aj iné prejavy ako rozšírené možnosti pre home office, obmedzené úradné hodiny verejných inštitúcií a iné sprievodné javy tejto krízy nám ukazujú, že to, čo sme si dlho nevedeli predstaviť, sa zrazu stáva nutnosťou a najmä to, že mnohé postupy sa javia ako efektívne alternatívy. Sem patria videokonferencie nahradzujúce osobné stretnutia či konferencie. Ukazuje sa, že mnoho menších stretnutí naozaj nahradí jeden dlhší email a v neposlednom rade je to práve otázka školstva, kde sa doteraz od čias Márie Terézie v zásade nezmenil spôsob podávania informácií.

Read more...

Študenti Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity (ďalej len ÚM STU), odborov Priestorové plánovanie a Investičné plánovanie, mali možnosť v mesiaci december zúčastniť sa hneď dvoch odborných zahraničných exkurzií zameraných na prehĺbenie si teoretických poznatkov o priestorovom plánovaní. Exkurzie v dvoch hlavných veľkomestách – Viedeň a Praha – boli primárne určené pre študentov prvého ročníka, aby mali možnosť overiť si teóriu získanú počas prvého semestra v praxi. Veľký záujem však mali aj študenti vyšších ročníkov, nakoľko im exkurzie poskytli nápady k záverečným prácam, ako aj k ďalšiemu uplatneniu sa po skončení štúdia. Študenti zistili, že priestorový / investičný plánovač má možnosť uplatniť sa naozaj v niekoľkých veľmi kreatívnych oblastiach a zlepšovať tak život ľudí v mestách.

Read more...

Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu,“ hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

Read more...

Katarína Mackovičová a Lucia Petríková, študentky tretieho stupňa denného štúdia Priestorového Plánovania na Ústave manažmentu STU, v súčasnosti absolvujú 3-mesačnú zahraničnú výmennú mobilitu v rámci medzinárodného programu Erasmus+ ICM na univerzite International College of Business and Technology (ICBT) s kampusom v hlavnom meste Colombo, Srí Lanka.

Read more...

Vo štvrtok 1. marca sa na pôde hlavného mesta v Primaciálnom paláci uskutočnil odborný workshop študentov v rámci medziuniverzitného projektu Muniss. Projekt  je zameraný na riešenie Obchodnej ulice a je pokračovaním minuloročného podujatia na tému Rubiková kocka smart mesta Bratislavy. Na projekte zlepšenia stavu Obchodnej ulice participujú zmiešané tímy študentov z bratislavskej a brnenských univerzít. Súťaž potrvá do júna 2018.

Read more...

Ako študent odboru priestorové plánovanie som si chcel spolu so spolužiakmi a dnes už kolegami Martinom Gregorom a Michalom Fondrkom overiť teóriu v praxi, preto sme sa rozhodli začať podnikať a ponúknuť naše vedomosti samosprávam na Slovensku. Jediné, čo sme na začiatku mali, boli bohaté teoretické znalosti z univerzitného štúdia.

Read more...

Dňa 23.1.2018 o 17.00 sa v bratislavskom Klube architektov na Panskej 15 uskutočnil študentský filmový večer na tému „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. Podujatie bolo venované projekcii 5 filmov o slovenských mestách, ktoré vznikli ako výstup z experimentálneho ateliéru Projekt priestorového plánovania II študentov odboru Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU.

Read more...

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31