Home / Blog / Doktorandky Priestorového plánovania robia výskum na Srí Lanke.

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Doktorandky Priestorového plánovania robia výskum na Srí Lanke.

Katarína Mackovičová a Lucia Petríková, študentky tretieho stupňa denného štúdia Priestorového Plánovania na Ústave manažmentu STU, v súčasnosti absolvujú 3-mesačnú zahraničnú výmennú mobilitu v rámci medzinárodného programu Erasmus+ ICM na univerzite International College of Business and Technology (ICBT) s kampusom v hlavnom meste Colombo, Srí Lanka.

Obidve študentky počas svojho študijného pobytu pracujú na dizertačných témach a venujú sa konkrétnym prípadovým štúdiám relevantným pre ich výskum. Koordinátori ICBT pre študentky zabezpečili priestory kancelárie, osobné počítače s internetovým pripojením, študovňu, a prístup do knižnice a k zahraničným zdrojom na celé tri mesiace mobility. Študentkám je takisto k dispozícií odborná školiteľka, ktorá koordinuje pravidelné konzultácie a usmerňuje ich študijné aktivity v rámci dizertačných prác. Súčasťou mobility sú tiež exkurzie, ktoré sa pravidelne organizujú medzi sesterskými kampusmi ICBT, a študentky tak majú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít školy. Medzi inými, exkurzie absolvovali v meste Kandy, poslednom hlavnom meste starovekej kráľovskej éry Srí Lanky, kde sa v súčasnosti buduje nový kampus ICBT v spolupráci s britskými univerzitami.

Katarína sa venuje téme „Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu“ s hlavným zameraním na industriálne dedičstvo. Industriálne dedičstvo na Srí Lanke prevažne pozostáva z čajových továrni, z ktorých mnohých sú stále funkčné. Taktiež aj prípadová štúdia bola vybraná bývalá čajová továreň v meste Kandapola. V súčasnosti sa táto továreň stala luxusným hotelom, ktorý spája pôvodný vzhľad a technologické zariadenia s udržateľným konceptom rozvoja. Je to vhodný príklad pre dobrú konverziu, ochranu industriálneho dedičstva a zároveň využitia jeho územného kapitálu.

Lucia sa venuje oblasti spoločenskej inovácie a smart mestskému rozvoju. Momentálne skúma rôzne teórie komunitného rozvoja a v rámci lokálneho kontextu pracuje na prípadovej štúdií občianskej iniciatívy udržateľného sociálneho podnikania v otázkach zdravia, sociálnych služieb, ekologického poľnohospodárstva a udržateľnosti životného prostredia. Srí Lanka má dlhú históriu sociálne a environmentálne zodpovedných iniciatív. Niektoré z nich sú založené na komunitách, niektoré vychádzajú z náboženských skupín a niektoré majú priamu vládnu podporu. Pojem "sociálny podnik" môže byť v miestnom kontexte nový, ale jeho podstata je súčasťou kultúry a histórie Srí Lanky. Cieľom je zistiť, v čom sa môžeme inšpirovať od iniciatívy založenej na samotných občanoch, ktorá je riadená zodpovedným poslaním voči nášmu životnému prostrediu a samofinancovaním, a aké sú dôsledky takýchto aktivít pre miestne komunity.

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.

Sri Lanka 2