Home / Projects

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Projects

TP LAB

Interreg SK-HU

Hospodársky rast a rozvoj mestských aglomerácií Bratislavy a Győru v posledných desaťročiach prekračuje štátne hranice. Ovplyvňuje tak aj prírodné prostredie na oboch stranách hranice. Susediace oblasti Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody a eko-turistiky. Obe strany prihraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo. Podobné však majú nielen hodnoty, ale aj problémy. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a s kvalitou mestského prostredia.

SaveGREEN

The SaveGREEN project: Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin

standard logo - light green ink-BIG

Project is set to work on the critical theme of ecological corridors in the Carpathian and further mountain ranges of the Danube region.

Currently, eco-corridors are threatened by the lack of adequate planning of economic development initiatives. Linear transport infrastructure, urban development, intensive agricultural, forestry, and water management practices can interrupt ecological corridors, cause traffic-deaths, and lower the reproductive success of key species and the effectiveness of ecosystem services we all depend on.

Therefore, building on the key results of previous Interreg DTP projects — i.e. TRANSGREEN, ConnectGREEN and HARMON — the SaveGREEN project will identify, collect, and promote the best solutions for safeguarding ecological corridors — including monitoring the impact of mitigation measures. Thus, basing its work on integrated planning, it will help derive proper recommendations for follow-up actions and policy design. 

Making City (H2020)

LogoMC

MAKING-CITY, the new large-scale demonstration project funded by Horizon 2020 EU’s research and innovation programme, holds its kick-off meeting on 13th-14th December in Valladolid, Spain. Gathering 34 partners coming from 9 countries, this 60-month H2020 project with a budget of 20 million euros aims to address and demonstrate the urban energy system transformation towards low carbon cities following the Positive Energy District (PED) concept.

Connectgreen

Restoring and managing ecological corridors in mountains as  green infrastructure in the Danube basin.

standard logo - light green ink-image-ConnectGREEN (1)

BhENEFIT

BhENEFIT is a project funded by the EU within the regional cooperation programme ‘Interreg-Central Europe’. The Municipality of Mantova is the leading partner of a consortium of 13 partners from 7 different European countries, which will work together for the next 30 months to develop a toolbox of integrated systems for the sustainable management of historical urban areas. The project has kicked off in Mantova, where all the active partners, plus 1 observer partner and the official representatives of the programme gathered in July 2017.

Bhenefit

TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prír...

index

Dopravná sieť tvorená z diaľkových cestných komunikácií a železníc, ktorá prepája jednotlivé časti Slovenska a nadväzuje na susediace krajiny sa neustále vyvíja. Veľké infraštruktúrne projekty sa postupne budujú naprieč celými Karpatami a dotýkajú sa aj cenných území vrátane lokalít európskeho významu. Líniové stavby môžu výrazne poškodiť a fragmentovať mnohé významné chránené územia. Cieľom projektu TRANSGREEN je zabrániť tlakom a potenciálnym hrozbám, ktoré spôsobuje dopravná infraštruktúra a nastaviť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v krajinách projektových partnerov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.

INSPIRATION (H2020)

The main aim of INSPIRATION is to develop a Strategic Research Agenda (SRA) to inform environmentally friendly, socially acceptable and economically affordable soil and land use management that meets societal needs and challenges. A SRA built on end-user knowledge needs is more likely to be enthusiastically adopted by funders in order to promote the knowledge creation, transfer and implementation agenda. SPECTRA Centre of Excellence EU at the STU in Bratislava acts as the National Focus Point for INSPIRATION Project in the frame of WP2, supported by the Catholic University in Ruzomberok, Institute of Landscape Ecology and Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Science.

RegPol2

The ITN RegPol2 - Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe centres on new patterns of regional disparities between metropolised regions and the remaining parts of Central ad Eastern European countries (CEE) countries. Such spatial pattern have become a striking feature of the current settlement system of these countries and have lately fuelled concerns about further polarisation and the peripheralisation of non-metropolitan regions. Patterns of regional polarisation, however do not remain restricted to CEE, but can be found throughout the European Union, albeit at different degrees.

Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries

The main goal of the project is to establish regular course of education in English language focused on brownfield revitalization. This course will be incorporated into the masters study programme “Spatial planning” and its ambition is to improve the skills and orientation within the field of brownfield revitalization in Europe.