Home / Projects

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Projects

Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries

The main goal of the project is to establish regular course of education in English language focused on brownfield revitalization. This course will be incorporated into the masters study programme “Spatial planning” and its ambition is to improve the skills and orientation within the field of brownfield revitalization in Europe.

URBIS WATCH - Bezpečnosť ako kvalita priestoru

SPECTRA Centre of Excellence sa venuje problematike tvorby bezpečných miest s dôrazom na  komplexnosť, preto sa zameriava na všetky základné prvky urbánneho priestoru, ktorými sú:

  • verejné priestory, uličné priestory a budovy, športoviská, parky, plochy zelene, pasáže;
  • obyvatelia rôzneho veku, pohlavia, sociálneho statusu a ich komunity;
  • technické prvky (dopravné systémy, systém osvetlenia, regulačné prvky prístupu, protipovodňové hrádze, orientačné prvky);
  • organizačné a inštitucionálne prvky (susedstvá, mestská polícia, občianske iniciatívy, zväzy a združenia atď.).

IP KTH Stockholm

Education Project from programme: Lifelong Learning Programme, Intensive Programme: European Spatial Development Planning
Period: 2010 - 2011
Project Coordinator: Peter Brokking, KTH Stockholm, Švédsko.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

ERDF - Programme Central Europe, 2CE174P4, CircUse

Research Project from programme EU: European Regional Development Fund
Period: 2010-2012
Project Coordinator: A. Starzewska-Sikorska, Institut for Ecology of Industrial Areas, Katowice, Poľsko.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

The Anatomy of the Street

Education Project from programme: International Visegrad Fund, Small Grants Nr. 10940187, “The Anatomy of the Street”
Period: 2010 - 2011
Project Coordinator: Levente Polyak, HCAC Budapest, Hungary.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

Brownfield Redevelopment

Education Project from programme: International Visegrad Fund, Visegrad University Studies Grant Nr. 60900015, “Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries”
Period: 2010 - 2013
Project Coordinator: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

CIDEP

Programme of cross-border cooperation Slovakia-Austria 2007-2013 – Creating the Future
Period: 2009-2011
Project Coordinator: Michael Rosenberger, Magistrat Wien, Austria.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

AKK CENTROPE

Programme of cross-border cooperation Slovakia-Austria 2007-2013 – Creating the Future
Period: 2009-2011
Project Coordinator: Martin Tschulik, Amt der NO Landesregierung, Abt. Naturschutz, St. Poelten, Austria
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

COST

Period: 2009-2011
Project Coordinator: Maurizio Tira, University of Brescia, Italy
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.

Europäisches Junges Forum

Education Project from programme: Leibniz Gemeinschaft Forschung und Innovation, Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung, Hannover, Nemecko: ARL_EJF_08_18957: „Europäisches Junges Forum“
Period: 2008 -2010
Project Coordinator: Prof. Dipl-Ing. Dietmar Scholich, ARL Hannover, Germany.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.