Home / Blog / Filmový večer študentov UM STU – „Mesto ako osobnosť“ (23.1.2018)

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Filmový večer študentov UM STU – „Mesto ako osobnosť“ (23.1.2018)

Dňa 23.1.2018 o 17.00 sa v bratislavskom Klube architektov na Panskej 15 uskutočnil študentský filmový večer na tému „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. Podujatie bolo venované projekcii 5 filmov o slovenských mestách, ktoré vznikli ako výstup z experimentálneho ateliéru Projekt priestorového plánovania II študentov odboru Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU.

Urbánna sémiotika vníma mesto ako text postavený na gramatike priestorových vzorcov. Skúma sociálny dosah urbanistických a architektonických štruktúr a ich vplyv na ľudské správanie. Mesto je v tomto ponímaní mnohovrstvovým metatextom, odrážajúcim dominantné spoločenské kódy a ideológie. Priestorový plánovač vzhľadom na komplexnú povahu a celospoločenský význam činnosti, ktorú vykonáva, musí rozumieť aj symbolickým konotáciam urbánneho prostredia a jeho architektonicko-urbanistickému jazyku.

Aj taký racionalistický a funkcionalistický teoretik ako Otto Wagner píše o „mimike a fyziognómii“ mestského obrazu. Mnohých z nás už nevdojak napadlo - a literatúra s týmto fenoménom pracuje pomerne intenzívne - aké je niektoré mesto staromódne, iné zase „švihácke“ a provokujúce, niektoré nás ukľudňuje a je pokojné, iné je zase s istou dávkou nadsadenia vyslovene prchké...Prečo pôsobí Mníchov starým, dobráckym dojmom a Berlín skôr sebavedomým, niekedy až rebelským dojmom? Prečo mal St.Petersburg odjakživa aristokratický a Moskva skôr proletársky nádych? Mesto môže mať dobré ale aj napäté vzťahy so svojimi susedmi, či so svojím zázemím (či regiónom). Môže byť kooperujúce, ale aj nevšímavo arogantné, podávajúce pomocnú ruku alebo naopak, neustále kaliť čistotu komunikácie.

Predstavujeme mesto ako hypotetickú osobnosť, disponujúcu typickým architektonickým jazykom, majúcu svoju historickú pamäť, svoju mimiku, fyziognómiu či typický habitus a temperament. Úlohou študentov na tomto ateliéri bolo zachytiť „osobnosť“ zvoleného mesta pomocou dokumentárneho filmu a odbornej eseje.

Počas filmového večera mali diváci šancu pozrieť si krátke študentské filmy priamo v Klube architektov na Panskej ulici v Bratislave. Poslucháči druhého ročníka inžinierskeho štúdia odboru Priestorové plánovanie divákom predstavili týchto 5 slovenských miest:

1. BRATISLAVA (J. Hajduk, T. Katkó, T. Lakatoš, R. Pinka)
2. PEZINOK (P. Matyšáková, L. Pappová)
3. PIEŠŤANY (M. Babincová, B. Porubská, N. Vargová)
4. RIMAVSKÁ SOBOTA (V. Kvoročková, B. Vrbiňáková)
5. TRENČÍN (D. Jajcayová, I. Kmeťová)

Téma MESTO AKO OSOBNOSŤ zaujala odborného aj laického diváka, pretože jednotlivé mestá sú chápané ako živé organizmy s ľudskými hodnotami a vlastnosťami. Filmy odrážajú subjektívny názor tvorcov na metaforickú osobnosť a identitu daného mesta. Jeden z filmov si môžete pozrieť tu:

Viac o udalosti a téme sa môžete dozvedieť aj na Dni otvorených dverí Ústavu manažmentu, ktorý sa bude konať 15.2.2018 od 13,00 v priestoroch Spectry, Centra Excelentnosti na Vazovovej 5, miestnosť 5/1.

Matej Jaššo

Spectra, Centrum Excelentnosti STU

Comments

Log in or create a user account to comment.