Home / Blog / V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel.

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

V Číne vznikne mesto, aké svet nevidel.

Plánujú ho odborníci zo Slovenskej technickej univerzity a z  East China Normal University

_DSC0393_web
  • Najľudnatejšie mesto Číny - Šanghaj (25 mil. obyv.) plánuje ďalší rozvoj.
  • Nové centrum Šanghaja bude na Chongming Island.
  • Musí rešpektovať princípy eko a smart cities. Ako, to je v rukách vedcov.
  • V Šanghaji preto 12. 10. 2018 otvoria spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pod vedením ECNU a STU.
  • Chongming Island sa stane „živým laboratóriom“ urbanistov.

Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu,“ hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

prof_finka

Rozvoja Šanghaja na tomto ostrove dostávajú do rúk odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU). Tí s podporou excelentných pracovísk z Činy a Európy - členov novej Čínsko-Európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie pracujú na integrácii najmodernejších konceptov do modelu rozvoja ostrova Chongming.

STU a ECNU spolupracujú už 12 rokov, spoluorganizujú letné univerzity, medzi univerzitami prebieha výmena pedagógov, vedcov a študentov.Profesor Finka od roku 2018 pôsobí ako profesor aj na ECNU. Rovnako pracovisko SPECTRA Centra Excellencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite otvorilo brány pre vedecké a pedagogické pôsobenie čínskych kolegov pod vedením prof. Junxianga Li.

Spoločný výskum univerzít sa zameriava na ekosystémové služby a smart udržateľný rozvoj miest. Pozoruhodné výsledky majú v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, overované vo veľkých čínskych aglomeráciách a slovenských mestách, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest. Tiež navrhujú a kvantifikujú ekologické riešenia pre mestá s využitím synergie moderných technológií a prírode blízkych riešení. Ako uviedol prof. Junxiang Li: „vytvorenie spoločného pracoviska ECNU a STU v Šanghaji vnímajú ako prirodzené pokračovanie spolupráce a šancu inštitucionalizovať nielen prepojenia medzi čínskym a európskym výskumným prostredím, ale aj medzi výskumom a praxou mestského rozvoja“.

_DSC0404_web

Model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming je postavený na integrácii viacero princípov, predovšetkým novej urbánnej ekonomiky s jadrom cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov a emisií, nulovými tokmi energie z vonkajšieho prostredia, rozvojom založeným na efektívnom a udržateľnom využití vnútorných zdrojov, urbánnych neuro-fuzzy sociálno ekologických systémov inovatívnych módov spravovania, samoučiacich a samoorganizujúcich sa komunít.

Tieto princípy je potrebné rešpektovať nielen na úrovni mesta a na úrovni jednotlivých systémov mestskej infraštruktúry od dopravy až po čistenie odpadových vôd, ale aj naprieč všetkými úrovňami od mestských štvrtí a výrobných areálov až po jednotlivé obytné domy či byty. Na ostrove by malo vzniknúť najskôr niekoľko územných celkov, ktoré budú tieto princípy napĺňať rôznymi cestami reflektujúc geografické podmienky či svoje špecifické úlohy v organizme mesta - akési „živé laboratóriá“. V nich by sa mali v praxi overovať progresívne riešenia a tie sa budú postupne rozširovať a vytvárať ekosystém nového mesta. To všetko v úzkej súčinnosti s autoritami štátu, mesta Šanghai, ostrova Chongming, obyvateľmi, developermi. Veľmi sa na to tešíme,“ hovorí doktor Ľubomír Jamečný z STU, ktorý koordinuje prípravu projektov v novom Centre STU a ECNU.

Chongming Island má viac ako 700 - tisíc obyvateľov, na rozlohe takmer 1 300 km2. Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokradné ekosystémy, médiá v Šanghaji ho označujú za posledné „panenské prírodné územie“ v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska riekaJang-c’-ťiang,predtým, ako sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel a v pláne je výstavba ďalšieho mosta.

Oficiálne otvorenie spoločného centra ECNU a STU centra a predstavenie projektu je súčasťou veľkolepých osláv 1 400 výročia vytvorenia ostrova 10.-12. októbra 2018.

Ing. Andrea Settey Hajdúchová, STU Bratislava

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD., UM STU Bratislava