Search Advanced

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Advanced search


Vo štvrtok 1. marca sa na pôde hlavného mesta v Primaciálnom paláci uskutočnil odborný workshop študentov v rámci medziuniverzitného projektu Muniss. Projekt  je zameraný na riešenie Obchodnej ulice a je pokračovaním minuloročného podujatia na tému Rubiková kocka smart mesta Bratislavy. Na projekte zlepšenia stavu Obchodnej ulice participujú zmiešané tímy študentov z bratislavskej a brnenských univerzít. Súťaž potrvá do júna 2018.

Read more...

Expert Workshop on strategic investment packages, 15-16th March 2018

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU were during 15-16th March 2018 the venue of Expert Workshop on strategic investment packages as a support action for the development of national investment plans introducing examples of the best practice from France, Sweden and the UK. In this context, Prof. Maroš Finka, from SPECTRA Centre of Excellence of EU – Slovak University of Technology in Bratislava presented the TRANSGREEN project. His aim was to bring into discussion the environmental sustainability of transport investments and, thus, to complete the existing approach which focuses mainly on two out of three pillars of sustainable development: social and economic factors such as productivity, economic growth or welfare. To support this, he offered a concrete example and package of solutions from the Carpathian region as derived from TRANSGREEN project.

Read more...

The final announcement of awards of students competition MUNISS

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management would like to invite you for the final announcement of awards of students competition MUNISS and for the planned public discussion in the Obchodná street, which will be held on Wednesday, 6th June. The event will be started from 10,00 AM in Mirror Hall of Primate Palace by awards of 7th annual students competition and then will be contuiuned from 2,00 PM in Obchodná street in front of Hotel Crowne Plaza.

Read more...

Šanghaj má dnes viac ako 25 miliónov obyvateľov, nové vedenie mesta chce obmedziť tlak na zástavbu v jeho zázemí a otvoriť nové rozvojové územie na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom Číny. Mala by tu v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť Šanghaja, ktorá by predstavovala model ekospoločnosti 21. storočia, postavená na báze environmentálnej, sociálnej aj ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu,“ hovorí profesor Maroš Finka zo Slovenskej technickej univerzity.

Read more...

8th annual project MUNISS 2019, 15th November 2018 in Brno

Spectra, Centre of Excellence, Slovak University of Technology and City of Bratislava would like to invite you for official kick off meeting of the 8th annual project MUNISS 2019. The event will be held on Thursday, 15th November 2018 in Brno, the building of New Municipal House, Dominikánske square 196/1 from 10,00 AM. The project MUNISS is dedicated to Smart City startegies for cities of Brno and Bratislava and the main participators are student from STU Bratislava and VUT Brno. Dr. Vladimír Ondrejička and dr.Silvia Ondrejičková are main coordinators representing STU Bratislava.

Read more...

Making City (H2020)

LogoMC

MAKING-CITY, the new large-scale demonstration project funded by Horizon 2020 EU’s research and innovation programme, holds its kick-off meeting on 13th-14th December in Valladolid, Spain. Gathering 34 partners coming from 9 countries, this 60-month H2020 project with a budget of 20 million euros aims to address and demonstrate the urban energy system transformation towards low carbon cities following the Positive Energy District (PED) concept.

Študenti Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity (ďalej len ÚM STU), odborov Priestorové plánovanie a Investičné plánovanie, mali možnosť v mesiaci december zúčastniť sa hneď dvoch odborných zahraničných exkurzií zameraných na prehĺbenie si teoretických poznatkov o priestorovom plánovaní. Exkurzie v dvoch hlavných veľkomestách – Viedeň a Praha – boli primárne určené pre študentov prvého ročníka, aby mali možnosť overiť si teóriu získanú počas prvého semestra v praxi. Veľký záujem však mali aj študenti vyšších ročníkov, nakoľko im exkurzie poskytli nápady k záverečným prácam, ako aj k ďalšiemu uplatneniu sa po skončení štúdia. Študenti zistili, že priestorový / investičný plánovač má možnosť uplatniť sa naozaj v niekoľkých veľmi kreatívnych oblastiach a zlepšovať tak život ľudí v mestách.

Read more...

The final announcement of awards of students competition MUNISS 2019

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management would like to invite you for the final announcement of awards of students competition MUNISS  2019, which will be held on Friday, 24th May. The event will be started from 10,00 AM in Mirror Hall of Primate Palace by awards of 7th annual students competition and then will be continued from 2,00 PM in Námestie Slodody (Freedom Square), where the public discussion with the M.Vallo, mayor of Bratislava will follow.

Read more...

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU will organise Day for Public - 27th February 2020.

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU (where Spectra is based) will organise Day for Public. This event will be held on Thursday, 27th February 2020 in Spectra Centre in Bratislava (Vazovova 5, room 5-1, 5th floor) at 1.00 PM. The main goal of the event is to introduce the accredited study programmes of the Institute of Management . Showcases of the work of the current students, ERASMUS experiences and discussion about study will be in the spotlight. We are looking forward to meet you at Spectra, Centre of Excellence.

Read more...

Súčasná kulminujúca kríza spôsobená epidémiou CoVid-19 zmenila mestá na nepoznanie, v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Zatvorené prevádzky, vyprázdnené ulice, nemocnice pripravujúce sa na veľký nápor pacientov, ale aj iné prejavy ako rozšírené možnosti pre home office, obmedzené úradné hodiny verejných inštitúcií a iné sprievodné javy tejto krízy nám ukazujú, že to, čo sme si dlho nevedeli predstaviť, sa zrazu stáva nutnosťou a najmä to, že mnohé postupy sa javia ako efektívne alternatívy. Sem patria videokonferencie nahradzujúce osobné stretnutia či konferencie. Ukazuje sa, že mnoho menších stretnutí naozaj nahradí jeden dlhší email a v neposlednom rade je to práve otázka školstva, kde sa doteraz od čias Márie Terézie v zásade nezmenil spôsob podávania informácií.

Read more...