Home / Projects

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Projects

URBIS WATCH - Bezpečnosť ako kvalita priestoru

SPECTRA Centre of Excellence sa venuje problematike tvorby bezpečných miest s dôrazom na  komplexnosť, preto sa zameriava na všetky základné prvky urbánneho priestoru, ktorými sú:

  • verejné priestory, uličné priestory a budovy, športoviská, parky, plochy zelene, pasáže;
  • obyvatelia rôzneho veku, pohlavia, sociálneho statusu a ich komunity;
  • technické prvky (dopravné systémy, systém osvetlenia, regulačné prvky prístupu, protipovodňové hrádze, orientačné prvky);
  • organizačné a inštitucionálne prvky (susedstvá, mestská polícia, občianske iniciatívy, zväzy a združenia atď.).

IP KTH Stockholm

Education Project from programme: Lifelong Learning Programme, Intensive Programme: European Spatial Development Planning
Period: 2010 - 2011
Project Coordinator: Peter Brokking, KTH Stockholm, Švédsko.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

ERDF - Programme Central Europe, 2CE174P4, CircUse

Research Project from programme EU: European Regional Development Fund
Period: 2010-2012
Project Coordinator: A. Starzewska-Sikorska, Institut for Ecology of Industrial Areas, Katowice, Poľsko.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

The Anatomy of the Street

Education Project from programme: International Visegrad Fund, Small Grants Nr. 10940187, “The Anatomy of the Street”
Period: 2010 - 2011
Project Coordinator: Levente Polyak, HCAC Budapest, Hungary.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

Brownfield Redevelopment

Education Project from programme: International Visegrad Fund, Visegrad University Studies Grant Nr. 60900015, “Brownfield Redevelopment in the Visegrad Countries”
Period: 2010 - 2013
Project Coordinator: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

CIDEP

Programme of cross-border cooperation Slovakia-Austria 2007-2013 – Creating the Future
Period: 2009-2011
Project Coordinator: Michael Rosenberger, Magistrat Wien, Austria.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

AKK CENTROPE

Programme of cross-border cooperation Slovakia-Austria 2007-2013 – Creating the Future
Period: 2009-2011
Project Coordinator: Martin Tschulik, Amt der NO Landesregierung, Abt. Naturschutz, St. Poelten, Austria
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

COST

Period: 2009-2011
Project Coordinator: Maurizio Tira, University of Brescia, Italy
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.

Europäisches Junges Forum

Education Project from programme: Leibniz Gemeinschaft Forschung und Innovation, Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung, Hannover, Nemecko: ARL_EJF_08_18957: „Europäisches Junges Forum“
Period: 2008 -2010
Project Coordinator: Prof. Dipl-Ing. Dietmar Scholich, ARL Hannover, Germany.
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

Brownfields in Baltic States

CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005: “Brownfields in Baltic States”
Education Project from programme: Lifelong Learning Program - Multilateral Project Transfer of Innovation Leonardo da Vinci II
Period: 2008-2010
Project Coordinator: Doc. Ing. B. Vojvodíková, PhD., VUB Ostrava, Czech Republic
Representative of Spectra, Centre of Excellence: Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.