Home / Projects / PROMETEUS / News

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Project News

ŠkolenieGIS/CAAD 02/2007

Oznamujeme, že dňa
28.02.2007 od 08:00 h do 10:00 h
v miestnosti č. 228 sa uskutoční druhý workshop z cyklu školení GIS/CAAD s podporou projektu ESF „PROMETEUS“ pre zamestnancov a doktorandov Ústavu urbanizmu FA STU v Bratislave
(kontakt: Ing.arch. Z. Augustiničová, augustinicova@fa.stuba.sk)