Home / Projects / PROMETEUS / eArchive / Európska teritoriálna spolupráca 2007 – 2013:Operačný program STREDNÁ EURÓPA

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Európska teritoriálna spolupráca 2007 – 2013:Operačný program STREDNÁ EURÓPA

13. Regional policy
1. oficiálne dokumenty, legislatíva, normy, programové dokumenty
EU Document
stredná Európa
operačný program
mestský systém
vidiecke regióny
pohraničné regióny
dostupnosť
životné prostredie
stratégia
priority
projekty
2006
02/07/2007 8:20 am