Home / News

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Latest news

AESOP 2021 PhD WS

We are pleased to announce that AESOP 2021 PhD Workshop will take place between June 22 and June 25, 2021 in Bratislava, Slovakia hosted by the Slovak University of Technology in Bratislava. Soon the call for abstracts will be released where the potential participants will have all the information about this year’s workshop available.

Network Conference of spa-ce.net 2021: September 21-22, Belgrade / hybrid

Dear colleagues,
annual meeting of our Spa-ce.net network will be held in Belgrade, 21st-22nd September 2021. The event will be organized by the University of Belgrade and Western Balkan Network under the headline "21st year of 21st century -  Western Balkans’ Challenge of Common Future" in a hybrid format. Please find attached the Call. Paper abstracts have to be submitted to wb2121@gef.bg.ac.rs by August, 1st, 2021, using the attached form. The organizers would also very much appreciate if you further distribute this information to all interested researchers.

The City of Bratislava and Spectra, Centre of Excellence organised on 8th November a local conference within the European research project POLYCE.

The aim of the event was to bring together local and regional stakeholders in order to discuss about preliminary project results and strategies developed for the city of Bratislava. Among the audience there were representatives of the city of Bratislava, municipalities, spatial planning research bodies and business related to spatial development.

Read more...

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“.

connectgreen_baner_web
Read more...

Disponibilita nájomných bytov je jedným z kľúčových faktorov flexibility, mobility a zároveň stabilizácie kvalifikovanej pracovnej sily tam, kde ju ekonomika potrebuje. Má teda nielen sociálny, ale aj ekonomický rozmer. Slovensko výrazne zaostáva za vyspelými krajinami i krajinami V4 v počte nájomných bytov, a preto je posilnenie tohto segmentu bývania objektívnou potrebou a legitímnym politickým cieľom. Túto potrebu identifikuje jednoznačne aj analýza spracovaná tímom priestorového plánovania zo SPECTRA Centra pri STU a reflektuje návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 pripraveným pre Vládu SR v širokom participatívnom procese poprednými domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Vláda pod vedením Smeru však nikdy nenabrala odvahu na schválenie tohto materiálu nastavujúceho nielen zrkadlo do minulosti, ale hlavne definujúceho potrebu zmeny v štýle vládnutia.

Read more...

Súčasná kulminujúca kríza spôsobená epidémiou CoVid-19 zmenila mestá na nepoznanie, v krátkodobom i dlhodobom horizonte. Zatvorené prevádzky, vyprázdnené ulice, nemocnice pripravujúce sa na veľký nápor pacientov, ale aj iné prejavy ako rozšírené možnosti pre home office, obmedzené úradné hodiny verejných inštitúcií a iné sprievodné javy tejto krízy nám ukazujú, že to, čo sme si dlho nevedeli predstaviť, sa zrazu stáva nutnosťou a najmä to, že mnohé postupy sa javia ako efektívne alternatívy. Sem patria videokonferencie nahradzujúce osobné stretnutia či konferencie. Ukazuje sa, že mnoho menších stretnutí naozaj nahradí jeden dlhší email a v neposlednom rade je to práve otázka školstva, kde sa doteraz od čias Márie Terézie v zásade nezmenil spôsob podávania informácií.

Read more...

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU will organise Day for Public - 27th February 2020.

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management STU (where Spectra is based) will organise Day for Public. This event will be held on Thursday, 27th February 2020 in Spectra Centre in Bratislava (Vazovova 5, room 5-1, 5th floor) at 1.00 PM. The main goal of the event is to introduce the accredited study programmes of the Institute of Management . Showcases of the work of the current students, ERASMUS experiences and discussion about study will be in the spotlight. We are looking forward to meet you at Spectra, Centre of Excellence.

Read more...

The final announcement of awards of students competition MUNISS 2019

Spectra, Centre of Excellence and Institute of Management would like to invite you for the final announcement of awards of students competition MUNISS  2019, which will be held on Friday, 24th May. The event will be started from 10,00 AM in Mirror Hall of Primate Palace by awards of 7th annual students competition and then will be continued from 2,00 PM in Námestie Slodody (Freedom Square), where the public discussion with the M.Vallo, mayor of Bratislava will follow.

Read more...

The E-Future of Cities: Between Temptations of Exponential Technology Growth and The Concept of Human City - Belgrade, 24th till 25th October 2019

Spectra, Centre of Excellence, is co-organizing international scientific conference The E-Future of Cities: Between Temptations of Exponential Technology Growth and The Concept of Human City. The main organizer is Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS) and University of Belgrade, Faculty of Geography. The event will be held in Belgrade, Serbia, from 24th till 25th October 2019. Date for the Abstract Submission in 15th April 2019.

Read more...

Spa-ce-net, 22nd till 23rd November 2018

Spectra, Centre of Excellence organized the annual network Spa-ce.net conference „From SMART Cities to SMART Regions in Central, Eastern and South Eastern Europe. The event was held from 22nd till 23rd November 2018 in Spectra, Institute of Management, Vazovova street 5 and will be consisting from two thematic pannels: 1. Potential of smart concepts to reflect demand on new quality of development in urban regions and 2. Smart approaches to urban regions sustainable development management.

Read more...