Home / Blog

Right menu

Not logged in

User information

There are 0 registered and 0 anonymous users online.

Ako študent odboru priestorové plánovanie som si chcel spolu so spolužiakmi a dnes už kolegami Martinom Gregorom a Michalom Fondrkom overiť teóriu v praxi, preto sme sa rozhodli začať podnikať a ponúknuť naše vedomosti samosprávam na Slovensku. Jediné, čo sme na začiatku mali, boli bohaté teoretické znalosti z univerzitného štúdia.

Read more...

Dňa 23.1.2018 o 17.00 sa v bratislavskom Klube architektov na Panskej 15 uskutočnil študentský filmový večer na tému „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. Podujatie bolo venované projekcii 5 filmov o slovenských mestách, ktoré vznikli ako výstup z experimentálneho ateliéru Projekt priestorového plánovania II študentov odboru Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU.

Read more...

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28